SHKOLLA E MESME TEKNIKE EKONOMIKE / KORÇË

Shkolla e mesme teknike ekonomike “Isuf Gjata” ndodhet në qytetin e Korçës në rrugën “Ajet Xhindolli”. Lgj 17. Është godinë dykatëshe e rikonstruktuar gjatë vitit shkollor 2004-2005. Ka shtrirje në formë U-je me sipërfaqe rreth 1100 m2.

Ka në përbërje 30 dhoma mësimore perj të cilave 15 janë klasa mësimore për sistemin me kohë të plotë dhe 5 klasa për sistemin me kohë të pjesëshme, të tjerat kabinete dhe reparte të praktikave profesionale.

Shkolla disponon të gjitha ambientet e duhura për të funksionuar si shkollë profesionale. Nga viti shkollor 2011-2012 kjo shkollë ofron shërbim me dy sisteme, sistem me kohë tw plotë dhe sistem me kohë të pjesëshme. Kjo shkollë është një institucion i rëndësishëm në të cilin punohet për përgatitjen e specialistëve të mesëm në drejtimet: EKONOMI BIZNES, HOTELERI TURIZËM, ADMINISTRIM ZYRE, TEKSTIL KONFEKSION, TEKNOLOGJI USHQIMORE

Galeria Fotografike