Portali i Shkollës "Isuf Gjata"

Lajmi 2

May 7, 2014, 4:09 pm

Ftohen të gjitha bizneset të bashkëpunojnë me shkollën teknike ekonomike \"Isuf Gjata,, në Korçë e cila përgatit nxënës me aftësi profesionale në fushën e Hoteleri Turizmit, Ekonomi Biznesit, Administrim Zyre, Teknologjisë Ushqimore , Tekstil Konfeksionesh.Drejtoria & Paso


Seksioni: VET News

Lajmi 1

September 13, 2014, 6:35 pm

Nxënës, mësues , prindër, miq të shkollës ISUF GJATA,
ditën e hënë, në datë 15 Shtator 2014 organizojmë festën e fillimit të vitit shkollor 2014-2015.

Vit i mbarë dhe me suksese!


Seksioni: VET News

Lajmi 3

September 13, 2014, 7:41 pm

NJOFTOHEN TË GJITHË NXËNËSIT E INTERESUAR QË MBAROJNË ARSIMIN 9-VJEÇAR SE SHKOLLA E MESME TEKNIKE EKONOMIKE "ISUF GJATA,, NGA PERIUDHA 26-30 MAJ ËSHTË E HAPUR PËR TË PRITUR NXËNËSIT E ARSIMIT 9-VJEÇAR. NE OFROJMË DREJTIMET:EKONOMI BIZNES
ADMINISTRIM ZYRE
TEKSTIL KONFEKSION
HOTELERI TURIZËM
TEKNOLOGJI USHQIMORE
BËNI NJË INVESTIM ME MEND PËR TË ARDHMEN TUAJ, NDIQNI SHKOLLIMIN E MESËM PROFESIONAL.


Seksioni: VET News

SHKOLLA E MESME TEKNIKE EKONOMIKE / KORÇË


Shkolla e mesme teknike ekonomike “Isuf Gjata” ndodhet në qytetin e Korçës në rrugën “Ajet Xhindolli”. Lgj 17. Është godinë dykatëshe e rikonstruktuar gjatë vitit shkollor 2004-2005. Ka shtrirje në formë U-je me sipërfaqe rreth 1100 m2.

Ka në përbërje 30 dhoma mësimore perj të cilave 15 janë klasa mësimore për sistemin me kohë të plotë dhe 5 klasa për sistemin me kohë të pjesëshme, të tjerat kabinete dhe reparte të praktikave profesionale.

Shkolla disponon të gjitha ambientet e duhura për të funksionuar si shkollë profesionale. Nga viti shkollor 2011-2012 kjo shkollë ofron shërbim me dy sisteme, sistem me kohë tw plotë dhe sistem me kohë të pjesëshme. Kjo shkollë është një institucion i rëndësishëm në të cilin punohet për përgatitjen e specialistëve të mesëm në drejtimet: EKONOMI BIZNES, HOTELERI TURIZËM, ADMINISTRIM ZYRE, TEKSTIL KONFEKSION, TEKNOLOGJI USHQIMORE

2015 © MMSR, Drejtoria e Arsimit dhe Formimit Profesional
Kreu | Kontakt | SMI-1 | SMI-2
Zhvilluar nga IDRA DiGIS